DIY סדנאות

Women Power

DIY סדנאות

בכל פרויקט שלי

אני מפנקת

יש יום מיוחד שמכינים משהו

או כמה

בצורה אישית שיתאים לעיצוב

 אני אוהבת ליצור

 

אז חוץ מעיצוב 

אני אוהבת גם את המפגש עם האנשים

בו אני מגלה

כמה נפלאה היא היצירה 

ואיך אפשר לראות דרכה את האישיות של האדם

 

סדנאות זה זמן לעצמנו

תרפיה מהסוג המשובח ביותר

 

אז אם בסדנה חשקה נפשכם